MADI instalirao najveću solarnu elektranu za vlastite potrebe

22 Oktobra, 2021 0 Comments

Kompanija MADI jedan je od korisnika projekta EU4AGRI, putem kojeg je osigurano 50% bespovratnih sredstava od vrijednosti investicije da se na 3 proizvodne zgrade instalira najveća solarna elektrana u Bosni i Hercegovini.

Elektrana će se koristiti za vlastite potrebe. Instalacija BISOL solarnih panela realizirana je na površini od cca  5 500 m2.

Kapacitet ukupne godišnje proizvodnje je 1147 MWh što omogućava samoodrživost u snadbijevanju električnom energijom i nesmetano obezbijeđenje proizvodnih procesa unutar same kompanije.

Pored razvojnog aspekta jednog ovakvog projekta, jako je bitan i direktni doprinos očuvanju i zaštiti okoliša kroz smanjenje emitiranja CO2.

Naime, proizvodnja električne energije u BiH se najvećim dijelom odvija iz termoelektrana i dijelom iz hidroelektrana pa je kao takva opterećena s velikim udjelom CO2 i koji iznosi 786 gr/kWh.

Instaliranjem jednog ovakvog postrojenja, sa ovom projekcijom kapaciteta, smanjuje se emitiranje CO2 za  901 542 kg/godina.

Iz svega navedenog jasno je da su  projekti koji se tiču obnovljivih izvora energije, posebno solarnih izvora, izuzetno korisni za širu društvenu zajednicu jer direktno doprinose očuvanju okoliša i stavljaju u funkciju korištenje energije koja bi svakako bila izgubljena.

Projekat EU4AGRI je četverogodišnja inicijativa (2020-2024) koja ima za cilj modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora, otvaranje novih radnih mjesta, kao i zadržavanje postojećih i podržavanje oporavka od krize izazvane COVID-19 u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost projekata, koje finansira Evropska unija, iznosi 20,25 miliona eura, a zajednički ga provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).