1

Kreiraj korisnički račun

Kreirajte korisni račun OVDJE, odaberite kategoriju poslodavac i unesite potrebne podatke.
2

Uredite profil

Nakon registracije u kategoriji “Uredi profil” unesite sve tražene podatke od svoje kompanije.
3

Objavi oglas

Nakon što ste uredili svoj profil, u meniju odaberite  “Objavi oglas” i otvara vam se forma u kojoj ćete popuniti sve potrebne podatke o vašem oglasu za posao.
 
Nakon unosa svih podataka klikom na dugme “Objavi oglas” prikazat će vam  se izgled vašeg oglasa. Ukoliko je potrebno da izvršite određene izmjene odabrat ćete “Uredi oglas”, a ukoliko nemate izmjena odaberite “Objavi oglas” i isti će biti uspješno objavljen i prikazan na platformi e-biro.ba