1. Primjena Politike privatnosti

Ova politika privatnosti izrađena je u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (eng. General Data Protection Regulation, u nastavku: GDPR) te se odnosi na korištenje našeg portala te na sve usluge i sadržaje koje nudimo našim korisnicima, a kojima se može pristupiti putem svih dostupnih elektroničkih sredstava, aplikacija, društvenih mreža, telefonskim putem ili osobno.

Ovom politikom privatnosti želimo na razumljiv i transparentan način sve posjetitelje i korisnike naših usluga obavijestiti o tome koje osobne podatke prikupljamo i kako ih obrađujemo.

2. Što su osobni podaci i obrada osobnih podataka

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Ova Politika privatnosti ne primjenjuje se na podatke koji su anonimizirani, odnosno izmijenjeni na način da ih se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

3. Prikupljanje osobnih podataka vašim svojevoljnim prijavama i registracijama

 • Posloprimci koji se samovoljno registruju i traže posao daju svoje informacije koje se spremaju u bazu posloprimaca;
 • Samostalnom prijavom na objavljeni oglas koji je objavila neka kompanija, posloprimac ostavlja svoje podatke u bazi portala;
 • Predstavnici kompanija koji se samovoljno registruju ostavljaju informacije o kompaniji u bazi portala;
 • Predstavnici kompanija samovoljnom objavom oglasa ostavljaju svoje podatke u bazi portala;

4. Šta radimo sa Vašim podacima?

 • Vaše podatke, koje prikupljamo putem portala e-biro.ba koristimo kako bismo odgovorili na zahtjeve koje nam uputite. Pord toga Vaše podatke koristimo u svrhu pružanja osobama koje traže posao (posloprimcima) i predstavnicima kompanija koje traže radnike. 
 • Posloprimci pohranjuju svoje informacije na portalu e-biro.ba, odnosno u našim bazama, radi pronalska odgovarajućeg posla. Domaće ili strane kompanije koje iskažu interes za radnicima, šaljemo im Vaše biografije.
 • Vi, kao kompanija, pohranjujete svoje informacije u našim bazama radi pronalaska radnika. Nakon iskazanog interesa i ukazane potrebe, mi Vas kontaktiramo radi definisanja vrste Usluge koju želite da Vam isporučimo. Dakle, Vaše informacije koristimo da bismo Vas kontaktirali radi promovisanja naših usluga i dostavljanja informacija o potencijalnim radnicima.
 • Sve što smo naveli da radimo sa Vašim informacijama, radimo samo ako imamo izričito odobrenje od Vas koje ostavljate prilikom registracije svog profila, tj. označavanjem  “Slažem se sa stavkama iz Uslovi korištenja, privatnost i Autorska prava.
 • Kada su u pitanju tehničke informacije, sa njima ne radimo ništa, te mi ne možemo identifikovati osobu koja je ostavila te podatke na portalu.

5. Prikupljanje tehničkih informacija

 • Bez obzira da li se radi o posloprimcima ili poslodavcima u momentu kada Vam se otvori prozor portala e-biro.ba, tada nam ostaju zabilježene neke od Vaših tehničkih informacija, koje se odnose na informacije prijave odnosno registracije (log data);
 • Kolačiće (cookies) – za prijavljivanje korisnika. Kolačićima ne prikupljamo lične informacije o korisniku, već koristimo ovu opciju za smještaj identifikatora korisnika koji služi za provjeru autentičnosti korisnika.
 • IP –  IP adrese predstavljaju dio informacija sadržanih u zapisniku webservera. Koristimo Vašu IP adresu kako bismo zapisali ukupne podatke o korištenju te kako bismo poboljšali stranicu;

6. Vaša prava

U svakom momentu možete urediti vlastiti profil po želji i vlastitom nahođenju gdje će imati stalnu mogućnost za promjenu podataka, te u svakom momentu imate opciju brisanja svog računa. Vi između ostalog možete da zahtijevate sljedeće:  

 • Da prestanemo koristiti vaše podatke i kontaktirati vas, ali u svakom trenutku imate mogućnost brisanaj svog profila;
 • Podnesete prigovor na način korištenja vaših podataka. Pogledajte više ;
 • Provjeriti status svojih podataka, te kome smo proslijedili vaše podatke.

7. Sigurnost

Predani zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, neovisno o mjestu pohrane ili obrade, ili formatu u kojem se nalaze. Koristimo usluge pouzdanih partnera koji primjenjuju visoke standarde zaštite. Kao što smo naveli u Uslovi korištenja, privatnost i Autorska prava neodgovaram korisnicima za tačnost i istinitost podataka objavljenim od strane korisnika, niti za bilo kakav oblik cyber kriminala putem hakerskog napada, loše konekcije ili slično. U slučaju određenih grešaka na stranici ili problema vezanih za registracije ili objave korisnika ili cjelokupnog funkcionisanja, uredništvo je zaduženo da u što skorijem vremenu iste otklone i omogući korištenje stranice bez bilo kakvih teškoća. U slučaju navedene situacije, uredništvo portala će produžiti vrijeme trajanja paketa ili objave oglasa onoliko vremena koliko je korisniku ili korisnicima bilo onemnogućeno vršiti rad na stranici.

Upite, primjedbe ili zahtjeve vezane uz ovu Politiku možete uputiti na e-mail ebiroba@gmail.com ili na info@e-biro.ba.

Povremeno možemo izmijeniti ova pravila, a sve promjene Politike privatnosti objavit ćemo na našem portalu u kategoriji Novosti.

24. April, 2020. godine